Jak się zachować w przypadku kolizji?

63Na początek wyjaśnijmy, czym jest kolizja. Jest to zdarzenie drogowe, w którym bierze udział dwa lub więcej samochodów i poszkodowane są jedynie maszyny. Jeśli doszłoby do uszczerbku na zdrowiu człowieka, to już jest to wypadek. A więc już wiemy, czym jest kolizja, to teraz porozmawiamy sobie o tym, jak się zachować, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia na drodze. Po pierwsze od razu usuwacie samochody z jezdni, na pobocze, na pas zieleni. Tak żeby nie utrudniały ruchu innych osobom. Warto również zebrać elementy samochodu, jeśli odpadły one od całości, żeby nie spowodować uszkodzenia innego auta. I dopiero wtedy przechodzimy do kwestii, czy się dogadujemy, czy wzywamy policję. Jeśli bez problemu się dogadamy, to nie ma potrzeby wzywać policji, jednak jeśli nie jesteśmy w stanie, to wzywamy funkcjonariuszy i oni rozstrzygają spór i wlepiają komu trzeba odpowiedni mandat i pociągają winowajcę do odpowiedzialności. Czyli jego ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć szkody, które ten Pan stworzył.